Kalendár podujatí 2010

 

Termín Podujatie Organizátor Stav
10.1 Benefičný koncert KsvJK  
21.-24.1 Slovakia-tour ZMO MR-MVC  
6.2 Pupácky ples Starosta  
16.2 Babská zábava Cech  
7.3 Divadelné vystúpenie KRKVaŠ  
8.3 MDŽ JDS  
2.-5.4 Slávnostné obrady RK cirkev  
4.4 Šibačková zábava ? Nepotvrdené
máj Plavecký výcvik ZŠ, MŠ  
30.4 Stavanie mája, Richtárska varecha KRKVaŠ  
1.5 Prvo májová Tatra rallye VII. ročník Veterán klub Tatra Nepotvrdené
2.5 Deravá kanada Turisti Trnava Nepotvrdené
9.5 Deň matiek KsvJK  
16.5 Folklórne vystúpenie - Dubovská svadba KRKVaŠ - Cech Zrušené z technických príčin
22.5 Deň otvorených pivníc an sv. Urbana MVC  
29.5 Deň detí KRKVaŠ  
jún Poďme spolu lietať – letisko Dubová LMK Istropolitana Nepotvrdené
jún  MDD – MŠ, ZŠ (športové hry) MŠ, ZŠ  
jún Výlet detí ZŠ do SNM  
13.6 Prvé sväté prijímanie RK cirkev  
11.-13.6. Keramické trhy Pezinok – prezentácia obce Cech  
12.-13.6.  Cyklistické preteky CK Ansima Nepotvrdené
27.6. Vernisáž a výtvarná súťaž prác detí KRKVaŠ, ZŠ,MŠ  
5. 7. Sviatok Cyrila a Metoda – výstup na Kuklu KRKVaŠ, turisti  
júl  Futbalový turnaj TJ Nepotvrdené
29.8. Vatra SNP – zvrchovanosti JDS  
29.8 Festival Fazuľovice Pezinok – prezentácia obce Cech Nepotvrdené
4.9. Festival MČK – Doľany KRKVaŠ  
24.-26.9. Vinobranie 2010 Pezinok - prezentácia obce  KRKVaŠ  
17.-19.9. Vinobranie 2010 Modra – prezentácia obce  KRKVaŠ  
3. 10. Dubovské hody RK cirkev  
1.- 2.10. Hodové veselice  ? Nepotvrdené
1. 11. Sviatok všetkých svätých – slávnosť na cintoríne  ZPOZ  
19.-20.11. Deň otvorených pivníc – zabíjačka MVC/KRKVaŠ  Nepotvrdené
5. 12. Mikuláš na Dubovej KRKVaŠ  
december Vianočná besiedka ZŠ – MŠ – dôchodcovia  JDS  
december Jasličková slávnosť    RK cirkev  
26.12. Stolnotenisový turnaj  Mara D.  
31.12. Silvestrovský výstup na Kuklu  KRKVaŠ  
31.2 Silvestrovská zábava ? Nepotvrdené
31.12.  Ohňostroj  KRKVaŠ