Členstvo v združeniach

Obec Dubová je členom týchto združení, asociácií a nadácií:

Združenie miest a obcí Slovenska:

Bezručova 9, 813 09 Bratislava
Tel.: 02 52964243
e-mail: zovinkova@zmos.sk
www.zmos.sk

Združenie miest a obcí región JE Jaslovské Bohunice:

Združenie miest a obcí región JE Jaslovské Bohunice
Trhová 2, 917 00 Trnava
www.zmo.sk

Mikroregión Červený kameň:

Štefanová č.d. 100, 900 86
Mikroregion Červený kameň
Od februára 2008 je predsedom združenia starosta obce Dubová

REVIA - Malokarpatská komunitná nadácia:

Moyzesova 26, 902 01 Pezinok
Tel. fax: 033/ 6413011
Mob. 0905 960797
e-mail: revia@revia.sk
www.revia.sk

Združenie Malokarpatská vínna cesta:

Za hradbami 1, 902 01 Pezinok
Tel.: 033/ 643 3489
e-mail: mvc@nextra.sk
www.mvc.sk

Združenie miest a obcí Malokarpatského regiónu:

Horná 20, 900 01 Modra
tel.: 033/ 643 34 89
e-mail: moska@moska.sk
www.moska.sk
(Malokarpatské osvetové stredisko plní funkciu sekretariátu)