Komisie vo volebnom období 2002-2006

Komisia pre výstavbu, poľnohospodárstvo, vodné a lesné hospodárstvo a životné prostredie:

Predseda:

 • Rudolf Oškera - poslanec OZ

Členovia:

 • Jozef Urbanovič - aktivista
 • Alojz Valentovič - aktivista
 • Marián Kosec - aktivista
 • Ing. František Žák - aktivista

Komisia finančná, sociálna a pre správu majetku:

Predseda:

 • Mária Jakubcová - poslankyňa OZ

Členovia:

 • Alena Krchnáková - poslankyňa OZ
 • Terézia Jakubcová - aktivistka
 • Eva Belianská - aktivistka
 • Daniela Hozlárová - aktivistka

Komisia pre rozvoj kultúry, vzdelávania, športu a cestovný ruch:

Predseda:

 • Mgr. Vladislav Manduľák - poslanec OZ

Členovia:

 • Renáta Jakubcová - aktivistka
 • Monika Tomášková - aktivistka
 • Mgr. Juraj Schwarz - aktivista
 • Peter Koník ml. - aktivista
 • Pavol Lukačovič - aktivista
 • Ľudovít Ružička - aktivista

Komisia ochrany verejného poriadku, obchodu a služieb:

Predseda:

 • Marián Zemko - poslanec

Členovia:

 • Miroslav Kučera - poslanec
 • Mgr. Jana Žáková - aktivistka
 • Jaromír Polčič - aktivista