Obecný kontrolór

 

Edita Heldová

Narodená v roku 1943, bytom Dubová, Novosadská ulica 6
Pracuje na notárskom úrade
Obecným kontrolórom je od r. 1999