Obecný úrad

Obecné zastupiteľstvo v Dubovej na plnenie svojich funkcií v oblasti samosprávnych a prenesených funkcií a kompetencií zriadilo:

Obecný úrad Dubová

Poštová adresa:
Hlavná ulica č. 39
900 90 Dubová

tel. 033/ 642 9324
fax 033/ 640 97 01
mail: obecdubova@mail.t-com.sk

Stránkové dni v hodinách:

Pondelok: 8.00 - 12.00 13.00 - 15.00
Streda: 8.00 - 12.00 13.00 - 17.00
Piatok: 8.00 - 12.00  

Pracovná doba:

Pondelok: 7.30 - 15.30
Utorok: 7.30 - 15.30
Streda: 7.30 - 17.00
Štvrtok: 7.30 - 15.30
Piatok: 7.30 - 14.00

pracovníčky neodmietnu stránku ani mimo stránkový deň, ale je lepšie si dohodnúť stretnutie telefonicky (práca mimo úrad, pracovná zaneprázdnenosť, naliehavé úlohy, školenia, ...)

Slovenská pošta a.s.

Otváracie hodiny:

 • Pon: 7:30 - 12:30
 • Ut: 7:30 - 12:30
 • St: 7:30 - 9:30 
 • St: 14:00 - 17:00
 • Št: 7:30 - 12:30
 • Pia: 7:30 - 12:30

Obecné zastupiteľstvo zriadilo v spolupráci s okolitými obcami:

Spoločný obecný úrad

na úseku pozemných komunikácií, vodného hospodárstva, územného plánovania, ochrany prírody, stavebného poriadku a stavebného konania.

Poštová adresa:
Sokolská 8
900 01 Modra

tel.: 033/ 647 5538
fax: 033/ 647 2213
mail: info@modra.sk

návštevu spoločného úradu si prosím dohodnite telefonicky v dôsledku zaneprázdnenosti pracovníkov.

Obecné zastupiteľstvo zriadilo v spolupráci s okolitými obcami:

Spoločný obecný úrad pre veci školské

Poštová adresa
Obecný úrad Častá
Hlavná 168
900 89 Častá

pracovníčka : Agnesa Mokráňová
tel. 033/ 640 0159

návštevu spoločného úradu si prosím dohodnite telefonicky v dôsledku zaneprázdnenosti pracovníkov.

Obecné zastupiteľstvo zriadilo v spolupráci s okolitými obcami:

Spoločný obecný úrad predohľad nad opatrovateľskou službou

Poštová adresa:
Obecný úrad Báhoň
SNP 65
900 84 Báhoň

pracovníčka : Lucia Zemčíková
tel. 033/ 645 5444

návštevu  si prosím dohodnite telefonicky v dôsledku zaneprázdnenosti pracovníčky.

Pracovníčky obecného úradu Dubová

Mária Polčicová / hospodársko - správny pracovník

Agenda:

 • evidencia obyvateľstva
 • vojenská evidencia
 • pokladňa
 • protokolovanie pošty a bežná písomná agenda
 • miestne dane a poplatky
 • overovanie listín a podpisov
 • evidencia hrobových miest
 • sociálna agenda
 • civilná ochrana
 • styk s občanmi
 • miestny rozhlas - hlásenie
 • správa a prevádzka pohrebiska
 • stavebná agenda - drobné stavby
 • podateľňa
 • sprístupňovanie informácií

tel.: 033/ 642 9324
fax.: 033/ 640 97 01
mail: obecdubova@mail.t-com.sk

Anežka Kyrinovičová / ekonomický úsek

Agenda:

 • výkazníctvo
 • účtovníctvo
 • štatistika
 • ekonomická agenda
 • školstvo
 • opatrovateľská služba
 • deti v hmotnej núdzi
 • aktivačná činnosť(dlhodobo nezamestnaní)
 • overovanie listín a podpisov
 • miestny rozhlas - hlásenie
 • stavebná agenda
 • ochrana osobných údajov
 • personálna a mzdová agenda
 • výherné hracie automaty

tel.: 033/ 640 9700, 033/ 642 9324
fax: 033/ 640 97 01
mail: obecdubova@mail.t-com.sk