Právnické osoby s podielom obce

 

Skládka odpadov Dubová s.r.o.

  • Hlavná 24, 900 90 Dubová
  • 65% vlastnícka účasť

 

Rozvojová a investičná spoločnosť s.r.o.

  • Záborského 42, 831 03 Bratislava
  • 20% vlastnícka účasť

 

Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.

  • Prešovská 48, 821 02 Bratislava
  • 9393 akcií

 

Obec svoje akcionárske a vlastnícke práva vykonáva prostredníctvom obecného zastupiteľstva, jeho rozhodnutí a ich prenášaním na stretnutiach valných zhromaždení poverenou osobou.