Materská škola

Materská škola, Hlavná 22, 900 90 Dubová

Úvod
Zaujímavý a určitým spôsobom provokujúci názor vyslovil Robert Fulghum vo svojej knihe poviedok, kde píše:

 " ... Všetko, čo naozaj potrebujem vedieť o tom, ako žiť, čo robiť a akým byť, som sa naučil v materskej škole. Múdrosť na mňa nečakala na vrchole hory zvanej postgraduál, ale na pieskovisku v nedeľnej škole. Toto som sa naučil:

 • Hraj fér.
 • Nikoho nebi.
 • Vracaj veci tam, kde si ich našiel.
 • Upratuj po sebe.
 • Neber si nič, čo ti nepatrí.
 • Keď niekomu ublížiš, povedz prepáč.
 • Pred jedlom si umy ruky.
 • Splachuj.
 • Teplé koláčiky a studené mlieko ti urobia dobre.
 • Ži vyrovnane - trochu sa uč a trochu premýšľaj a každý deň trochu maľuj a kresli a spievaj  a tancuj a hraj sa a pracuj.
 • Každý deň si po obede zdriemni.
 • Keď vyrazíš do sveta, dávaj pozor na autá, chyť sa niekoho za ruku a drž sa s     ostatnými pokope.
 • Neprestávaj žasnúť. Spomeň si na semienko v plastikovom tégliku. Korienky mieria dole a rastlinka stúpa hore a nikto vlastne nevie ako a prečo, ale my všetci sme takí.
 • Zlaté rybičky, škrečky a biele myšky, a dokonca aj to semienko v tégliku - všetci zomrú.
 • My tiež.
 • A nikdy nezabudni na detské obrázkové knižky a prvé slovo, ktoré si sa naučil –najväčšie slovo zo všetkých - POZERAJ SA!"

Naozaj, materská škola je v určitom zmysle slova prvou a základnou školou života. Je prostredím, ktoré dieťaťu otvára nové bohatšie možnosti seba uplatnenia, zážitkov, podnetov na ďalší rozvoj. Je to jeho prvý kolektív, prvý väčší okruh priateľov mimo vlastnej rodiny. Dieťa sa postupne učí samostatne žiť, samostatne sa rozhodovať. Je to obdobie búrlivého emocionálneho a intelektuálneho rozvoja, obdobie detskej hry založenej na fantázii a aktivite, obdobie hlbšieho poznávania reality. V neposlednom rade je to obdobie prvých stabilnejších sociálnych kontaktov a vzťahov. S rozšíreným sociálnym obzorom, s rozvojom hier a schopností je deťom umožnené lepšie poznať okolitý svet, lepšie sa v ňom orientovať. V hre sa rozvíjajú intelektuálne, fyzické, sociálne a etické návyky, deti si overujú nové schopnosti, formy správania, rozširuje a zdokonaľuje sa ich slovná zásoba, rozvíja sa ich fantázia, tvorivosť a predstavivosť. Je prirodzené, že vytvorenie priaznivých podmienok pre vývin dieťaťa je jednou z  najdôležitejších úloh všetkých výchovných inštitúcií.

Obsah: