Základná škola

Základná škola sa nachádza na úpätí Malých Karpát, vo vinohradníckej dedinke Dubová, v rodisku národného umelca Vincenta Šikulu.
Našu školu navštevujú žiaci 1.stupňa-1.-4.ročník.
Máme školský klub, zabezpečené stravovanie v jedálni MŠ.
Vyučujeme aj  anglický jazyk a základy informatiky v počítačovej učebni.
I napriek tomu, že sme malá školička, zúčastňujeme sa súťaží - matematika, slov.jazyk, výtvarná výchova, hudobná výchova, šport. Taktiež poriadame základný plavecký výcvik, prírodovedné exkurzie, vychádzky do okolia, spoločenské akcie, udržujeme ľudové tradície a zvyky, venujeme sa enviromentalistike, športu - v pohybovom štúdiu, ale i na obecnom ihrisku.
Obecný úrad sa o školu výborne stará, spolupracujeme aj telovýchovnou jednotou.
Našim žiakom môžeme pristupovať individuálne, a tak v nich rozvíjať talent, ale aj osobnostné črty práve preto, že máme nízke počty žiakov v triedach. Slušné správanie patrí k našim výsadám, lebo nežijeme v anonymite.

Kontakty:

riaditeľ ZŠ Dubová: Mgr. Juraj Schwarz

Adresa:

ZŠ Dubová   
Hlavná 24
900 90 DUBOVÁ 327
SLOVENSKO

tel. : 00421 33 642 94 05
e-mail: zs@dubova.sk

Obsah: