Miesto, čas a spôsob, akým možno získať informácie 

Miesto, čas a spôsob, akým možno získať informácie

Informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie. 

  1. Osobne, na podateľni Obecného úradu v Dubovej I. poschodie - u pracovníčky OÚ

Adresa: Obecný úrad Dubová, Hlavná 39, 900 90 Dubová

Úradné hodiny:
  • Pondelok: 8.00-12.00 13.00-15.00 hod
  • Utorok: nestránkový deň
  • Streda: 8.00-12.00 13.00-15.00 hod
  • Štvrtok: nestránkový deň
  • Piatok: 8.00-12.00 hod
  1. Písomne, poštou alebo osobne na podateľni Obecného úradu v Dubovej.

Adresa: Obecný úrad Dubová, Hlavná 39, 900 90 Dubová

  1. Faxom, na číslo: +421 33 647 54 42
  2. Elektronickou poštou
  1. Ústne, u ktoréhokoľvek zamestnanca OÚ Dubová, pričom ten je povinný spísať žiadosť na formulári podľa prílohy č. 1.

Kompletná smernica na stiahnutie Kompletnasmernica.doc (97 kB)