Starosta a poslanci 

Starosta:

Ľudovít Ružička
narodený 1967,
bytom Zámocká 47, 900 90 Dubová
  tel. číslo: 0903 756 369

Poslanci:

Ing. Štefan Gregorička
narodený 1967
bytom Dubová, Podhorská 2

Pavol Lukačovič
narodený 1956
bytom Dubová, Dolná 22

Mgr. Vladislav Manduľák
narodený 1960
bytom Dubová, Podhorská 19

Jozef Zajíček
narodený 1964
bytom Dubová, Hlavná 2

Mária Pešková, rod. Heldová
narodená 1970
bytom Dubová, Novosadská 8

Monika Setnická, rod. Fandlová
narodená 1972
bytom Dubová, Zámocká 7

Galina Vizváryová, rod. Jakubcová
narodená 1971
bytom Dubová, Hlavná 119