Starosta a poslanci vo volebnom období 2002-2006 

Starosta vo volebnom období 2002-2006:

Alexander Lukačovič
Narodený v roku 1952, bytom Dubová, Hlavná ulica 156
Starostom druhé volebné obdobie

Poslanci vo volebnom období 2002-2006:

Zástupca starostu
Ing. Juraj Meško
Narodený v roku 1951, bytom Dubová 347

Mária Jakubcová
Narodená v roku 1956, bytom Dubová, Zámocká ulica 283

Alena Krchnáková
Narodená v roku 1974, bytom Dubová, Hlavná ulica 34

Miroslav Kučera
Narodený v roku 1964, bytom Dubová, Hlavná ulica 48

Mgr. Vladislav Manduľák
Narodený v roku 1960, bytom Dubová, Podhorská ulica 19

Rudolf Oškera
Narodený v roku 1946, bytom Dubová, Podhorská ulica 230

Marián Zemko
Narodený v roku 1952, bytom Dubová, Dolná ulica 110