Starosta a poslanci vo volebnom období 2006-2010

Starosta:

Ľudovít Ružička
narodený 1967,
bytom Zámocká 47, 900 90 Dubová
tel. číslo: 0903 756 369

Poslanci:

Mgr. Vladislav Manduľák
predseda Komisie na ochranu verejného poriadku a služieb
narodený 1960
bytom Dubová, Podhorská 19

Ing. Juraj Meško
predseda Komisie finančnej, sociálnej, zdravotnej a pre správu majetku
narodený 1951
bytom Dubová 347

Pavol Lukačovič
člen Komisie pre životné prostredie, výstavbu, plánovanie, poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo
narodený 1956
bytom Dubová, Dolná 22

Renáta Jakubcová rod. Fandlová
členka Komisie pre školstvo, vzdelávanie, kultúru, šport a agroturistiku
narodená 1965
bytom Dubová, Zámocká 17

Miroslav Kučera
predseda Komisie pre školstvo, vzdelávanie, kultúru, šport a agroturistiku
narodený 1964
bytom Dubová, Hlavná 95

Jozef Zajíček
člen Komisie finančnej, sociálnej, zdravotnej a pre správu majetku
narodený 1964
bytom Dubová, Hlavná 2

Ing. Štefan Gregorička
predseda Komisie pre životné prostredie, výstavbu, plánovanie, poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo
narodený 1967
bytom Dubová, Podhorská 2